Reclame & Produkt – Uitvoering

Reclame maakt meestal gebruik van advertenties ’n aan de betrokkene beschikbaar gesteld deel van een medium waarin hij zijn boodschap kan plaatsen waarbij vrijwel altijd ook inhoudelijke voorwaarden van het betrokken medium gelden. Essentiëel daarbij is dat de advertentie qua doel van een afzender te onderscheiden is van de rest van het medium. Er bestaan niet reclame dragende media, reclame dragende media en reclame media. Bij gratis reclame wordt de term reclame wellicht oneigenlijk gebruikt omdat het dan vaak gaat om een niet geautoriseerde of zelfs om een door de betrokkene in het geheel niet gewenste aanbeveling bijvoorbeeld voor een boek dat uit gebracht wordt.

Alle rechten voorbehouden ©