Tarieven

Een tarief is een vermelding van de bediningen in het bijzonder de prijs voor bepaalde belastingen of de verlening van diensten. Het woord tarief stamt van het Arabische woord Tarrafa en betekent bekendmaking. Prijslijst. Het werd in de Arabische gebieden vooral gebruikt als term voor invoerrechten. De stad Tarifa dankt zijn naam aan dit woord omdat het precies aan de zeeëngte van Gribraltar ligt en het de schepen voor de doorgang een tarief oplegde.

Tarief kan verwijzen naar:

Douanerechten ook wel de invoer en uitvoer rechten genoemd. Prijs (betaling) de prijs van voornamelijk een dienst. Belasting tarief het percentage of de som aan belastingen die gerekend wordt.

Alle rechten voorbehouden ©