Reclame & Produkt – Geschiedenis

Reclame bestond al ten tijde van het romeinse rijk. Er zijn reclameboodschappen terug gevonden in de ruïnes van Pompeii. In de commerciëel succesvolle gouden eeuw werd in nederland ook al reclame gemaakt in kranten. Het eerste reclame bureau werd in 1843 door Volney Palmer in Philadelphia opgericht. Bij het ontstaan van de moderne industriële  maatschappij werd een snelle afzet van grote aantallen gelijke produkten naast een degelijke identificatie van de wensen van consumenten steeds meer nodig geacht. Reclame en in breder verband marketing voldoen aan die noodzaak. Daarmee versterken zij in niet geringe mate de verdere groei van de industriële maatschappij en leidden volgens velen tot het ontstaan van consumentisme. Het zinloze bevredigen van onechte wensen die door de industrie zijn aangepraat. Tegen reclame is ook van meet af aan bezwaar gemaakt. Het sterkst nog aan het eind van de jaren zestig toen ook de soms vergaande listen van reclame makers werden doorzien door ondermeer Vance Pakard die enkele boeken schreef. Ook werd reclame makers gewetenloosheid verweten omdat zij altijd bereid leken om reclame voor welk product dan ook te maken, op welke manier dan ook. Zo werd er jarenlang reclame gemaakt voor sigaretten met de claim dat roken gezond zou zijn. Of dat suiker houdende produkten gezond zouden zijn (Mars). Er ontstond echter ook een beweging voor ‘eerlijke’ reclame. Intussen is reclame een zeer dominante factor geworden in westerse economieën.

Alle rechten voorbehouden ©