Reclame & Produkt – Doel

Het primaire doel is ondewerp van veel discussie. Èèn school van deskundigen stelt dat het primair gaat om te zorgen voor bekendheid. Een andere school van deskundigen stelt het uiteindelijke doel van reclame is door middel van gerichte publicaties gedragsverandering van mensen te bewerkstelligen en ze aan te zetten tot een actie die financiële of andere voordelen heeft voor de sponsor van de reclame. Concreet kan dit zijn consumenten overhalen tot het kopen van een bepaald produkt. De naamsbekendheid van een merk vergroten. Zwevende kiezers in de loop naar verkiezingen overhalen om op een bepaalde partij te stemmen.

Alle rechten voorbehouden ©